RSS

You are here

Одговори на питања Танјуга - нормализација друмског саобраћаја

По ком принципу се саобраћај нормализовао, односно да ли се поштују мере заштите од заразе корона вирусом у аутобусима и шта оне све подразмевају, да ли има ограничења када је реч о броју путника. Такође ако имате информацију о томе да ли су промењене цене, пошто је на неким линијама, поготово међународним, смањен број путника или аутобуси иду ређе него што су раније ишли.

Међумесни и међународни превоз путника друмском саобраћају након поновног успостављања након завршеног ванредног стања уређен је, у циљу заштите од ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, актом Владе Републике Србије “Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 "Службени гласник РС", бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020, 109 од 21. августа 2020, 111 од 28. августа 2020коо.”:

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/66/1/reg


Овом уредбом, чланом 9. уређено је питање обављања међумесног и међународног превоза путника друмском саобраћају на начин да се међумесни превоз путника до 1. 9. 2020. године одвија уз обавезу да домаћи превозници са регистрованим редовима вожње обављају 25% полазака са регистрованих редова вожње, а након овог периода до 1. 3. 2021. године на начин да обављају 25% полазака са сваког регистрованог реда вожње. Што се тиче међународног превоза путника у друмском саобраћају, исти се до 1. 3. 2021. године одвија без обавезе обављања у складу са исказаним потребама путника, епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији и иностранству, као и отворености граница.
Што се тиче мера заштите приликом обављања јавног превоза путника у друмском саобраћају, оне су такође уређене чланом 2. наведене уредбе, док се цене возних карата и других услуга у друмском саобраћају базирају на тржишној основи и не представљају надлежност овог министарства.