RSS

You are here

Одговори на питања "Вечерњих новости" - измене Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа (јефтинији прикључци за гас)

Да ли су од 16. јуна ове године, када је господин Бајатовић најавио акцију јефтинијег прикључивања домаћинстава на гас, до данас, усвојене Измене одредаба Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа…..(бр. 2 од 16. јануара 2019) како би се омогућило да се локалне самоуправе одрекну такси и накнада? Уколико није, да ли је то у плану да се уради након формирања нове владе?


Наиме, господин Бајатовић је тада, 16. јуна, објаснио да је за спровођење акције јефтинијег прикључивања на гас неопходан предуслов да се усвоје Измене одредби наведног Правилника о посебној врсти објеката…, јер се применом овог правилника приликом прикључења јављају допунски трошкови такси надлежних органа и накнада. Ови трошкови су, како је навео тада, различити од локала до локала и крећу се од 400 евра до 1.200 евра.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре није добило никакву званичну иницијативу у вези са прикључком на гас, који је уређен Правилником о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, однoсно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи.

 

Министарство остаје отворено за све иницијативе које могу да допринесу лакшем пословању привреде, као и једноставнијим процедурама за грађане.