RSS

You are here

Почиње израда пројектне документације за завршетак хидросистема “Стубо-Ровни”

Mинистaрствo грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe изабрало је путем јавне набавке фирме које ће радити на изради пројектно-техничке документације неопходне за завршетак Регионалног вишенаменског  хидросистема ”Стубо-Ровни”, чијом изградњом ће се трајно решити питање снабдевања водом за 250.000 људи у Колубарском округу и градској општини Лазаревац.

 

Пројектно-техничку документацију радиће конзорцијум “IWA Consult” и Биро за геодезију и конзорцијум “Еко-водо пројект” и “Гео-Гис”, а укупна вредност израде пројектне документације је 48,1 милион динара (са ПДВ-ом). Новац за израду пројектно-техничке документације Министарство је обезбедило прерасподелом унутар свог буџета.

 

Израда пројектно-техничке документације обухватиће преостале делове цевовода из акумулације “Стубо-Ровни”, у дужини од  27 км, ка општинама Уб, Лајковац и Лазаревац, постројење за прераду воде „Пећина II“ капацитета 600 литара у секунди, као и нови цевовод за снадбевање Љига.

 

Задатак пројектанта биће да изради сву потребну документацију, од идејног пројекта до пројекта за извођење радова, заједно са прибављањем грађевинске дозволе, а за нови пројекат изградње цевовода до Љига и израду студије оправданости.

 

Регионални вишенаменски систем „Стубо-Ровни”, који се гради већ 29 година, тренутно снабдева само мали део Ваљева, а завршетком изградње свих објеката за које израда пројеката почиње крајем лета биће трајно решено питање снабдевања водом 250.000 становника Ваљева, Мионице, Уба, Лајковца, Лазаревца и Љига.