RSS

You are here

Програм јавне расправе о Нацрту закона о безбедности у железничком саобраћају

У поступку припреме Нацрта закона о безбедности у железничком саобраћају, којим се поред осталог уређују услови којима се омогућава да железница у Републици Србији буде безбедна, у циљу несметаног одвијања железничког саобраћаја, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о безбедности у железничком саобраћају (у даљем тексту: Нацрт закона), коју је одредио Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, 31.августа 2017. године.
 
Јавна расправа о Нацрту закона спровешће се у периоду од 1. до 24. септембра 2017. године.
 
Презентације и расправе о предложеном нацрту закона организоваће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у форми округлог стола, и то по следећем распореду:
 
            - Ниш, 6. септембар 2017. године, Регионална привредна комора Ниш, Добричка број 2, 11 часова;
            - Краљево, 8. септембар 2017. године, Регионална привредна комора Краљево, Омладинска број 2, 10 часова;
            - Београд, 12. септембар 2017. године, Привредна комора Србије, Теразије број 23, 10 часова;
            - Нови Сад, 18. септембар 2017. године, Регионална привредна комора Нови Сад, Народног фронта број 10, 10 часова;
            - Суботица, 22. септембар 2017. године, Регионална привредна комора Суботица, Сенћански пут 15, 10:30 часова.
 
Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, привредни субјекти, стручна јавност и други заинтересовани учесници.
 
Примедбе,   предлози   и   сугестије   достављају   се   Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на адресу Немањина 22-26 Београд или електронским путем на е-mail адресу: vida.jerkovic@mgsi.gov.rs