RSS

You are here

Програм јавне расправе о Нацрту закона о грађевинским производима

На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 - пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

 

                        Одбор за привреду и финансије одређује

 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

О НАЦРТУ ЗАКОНА О ГРАЂЕВИНСКИМ ПРОИЗВОДИМА

 

1. У поступку припреме Нацрта закона о грађевинским производима Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: Министарство) спроводи јавну расправу о Нацрту закона о грађевинским производима (у даљем тексту: Нацрт закона), који је саставни део овог програма.

 

2. Јавна расправа о Нацрту закона спроводиће се у периоду од 1. до 31. августа 2017. године.

 Учесници у јавној расправи су представници: државних  органа, привредних субјеката, јавних служби, међународних организација, удружења грађана и других представника цивилног друштва, стручне јавности, као и професори и академици и други научни радници и друге заинтересоване стране.

 

3. Текст Нацрта закона биће постављен на интернет страници Министарства www.mgsi.gov.rs и на порталу е-управе.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству путем електронске поште на имејл адресу: sednice.vlade@mgsi.gov.rs или поштом на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са назнаком „За Нацрт закона о грађевинским производима”, 11000 Београд, Улица Немањина 22-26.

4. Јавну расправу о Нацрту закона организоваће Министарство у форми презентације и дискусије које ће се одржати:

- 2. августа 2017. године, од 11.00 до 14.00, у Регионалној привредној комори у Београду, Ресавска улица 13, сала II;

- 9. августа 2017. године, од 11.00 до 14.00, у Регионалној привредној комори у Новом Саду, Народног фронта 10, сала за састанке;

- 16. августа 2017. године, од 11.00 до 14.00, у Регионалној привредној комори у Нишу, Добричка улица 2, сала за састанке;

- 23. августа 2017. године, од 11.00 до 14.00, у Регионалној привредној комори у Крагујевцу, Улица др Зорана Ђинђића 10/4, сала за састанке;

- 30. августа 2017. године, од 11.00 до 14.00, у Регионалној привредној комори у Ваљеву, Карађорђева улица 64, сала за састанке.

 

5. По окончању јавне расправе Министарство ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона.

 

6. Овај програм, ради реализације, доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет страници и порталу е-управе.