RSS

You are here

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ

На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 -   пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13,76/14 и 8/19-др. пропис), на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

 

Одбор за привреду и финансије одређује

 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају

 

 

  1. У поступку припреме Нацрта закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају, којим се поред осталог уређују услови којима се омогућава да се ваздушни саобраћај у Републици Србији одвија безбедно и обезбеђено, у циљу несметаног одвијања ваздушног саобраћаја, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају (у даљем тексту: Нацрт закона), који је саставни део овог програма.

 

  1. Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се  од 8 - 27. новембра 2019. године.

 

  1. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, привредни субјекти, стручна јавност и други заинтересовани учесници.

 

  1. 4. Текст Нацрта закона биће постављен на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – mgsi.gov.rs и на порталу е-управе.

 

  1. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на адресу Немањина 22-26, Београд или електронским путем на имејл адресу: vazdusni.saobracaj@mgsi.gov.rs.

 

  1. Презентације и расправе о предложеном нацрту закона организоваће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у форми округлог стола и то по следећем распореду:

 

- Краљево, 12. новембра 2019. године, просторије Града Краљева, Трг Јована  Сарића бр.1, од 10-12 сати;

 

- Ниш, 12. новембра 2019. године Сала бр.1 Официрског дома у ул. Орловића Павла бр. 28 а), од 15-17 сати.

 

 

  1. По окончању поступка јавне расправе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона.

 

  1. 8. Овај програм, ради реализације, доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет страници и порталу е-управе.