RSS

You are here

Програм јавне расправе о нацрту закона о регистру просторних јединица и адресном регистру

 

На основу члана 41. ст. 1 и  3. Пословника Владе („Службени гласник РС“, бр. 69/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11,  30/13 и 76/14),

            Одбор за привреду  и финансије одређује

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ЗАКОНА О РЕГИСТРУ ПРОСТОРНИХ ЈЕДИНИЦА И АДРЕСНОМ РЕГИСТРУ

 

 1. У поступку припреме Нацрта закона о регистру просторних јединица и адресном регистру Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о регистру просторних јединица и адресном регистру, који је саставни део овог програма.  

2. Јавна расправа о Нацрту закона о регистру просторних јединица и адресном регистру спровешће се у периоду од 8. октобра -  28. октобра 2019. године.

Учесници у јавној расправи су представници: државних органа,  привредних субјекта, јавних служби, међународних организација, удружења грађана и других представника цивилног друштва, стручне јавности, као и професори и академици и други научни радници и друге заинтересоване стране.

 3. Текст Нацрта закона о регистру просторних јединица и адресном регистру, биће постављен на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре www.mgsi.gov.rs и на порталу е-управе.

   Примедбе, предлози и сугестије, достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, путем електронске поште на e-mail: sednice.vlade@mgsi.gov.rs или поштом на адресу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са назнаком „Јавна расправа о Нацрту закона о регистру просторних јединица и адресном регистру“, 11000 Београд, улица Немањина 22-26.

4. Јавну расправу о Нацрту закона о регистру просторних јединица и адресном регистру, организоваће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у форми презентације и дискусије која ће се одржати у:

 

 

Новом Саду – 8. октобар 2019. године, у термину од 13:00 до 15:00 часова у просторијама Скупштине Града Новог Сада, у Плавој сали (1. спрат),  улица Жарка Зрењанина 2;

Суботици – 11. октобар 2019. године, у термину од 13:00 до 15:00 часова у просторијама Велика већница скупштине града Суботице, улица Трг слободе 1;

Крагујевцу – 16. октобар 2019. године, у термину од 13:00 до 15:00 часова у Великој сали Скупштине града Крагујевца, Трг Слободе 3;

Нишу – 25. октобар 2019. године, у термину од 13:00 до 15:00 часова у сали Скупштине града Ниша, улица Николе Пашића 24;

Београду – 28. октобар 2019. године, у термину од 13:00 до 15:00 часова, у просторијама Сталне конференције градова и општина, 8. спрат, улица Македонска 22.

 

5. По окончању јавне расправе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре анализираће све примедбе предлоге и сугестије учесника и сачиниће  извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о регистру просторних јединица и адресном регистру.

6. Овај програм, ради реализације, доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет страници и порталу е-управе.