RSS

You are here

РАДОВИ НА СИГУРНИМ КУЋАМА РЕАЛИЗУЈУ СЕ У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ

Представници Министарства и чланови Комисије за надзор и контролу над извршавањем активности и наменским коришћењем средстава у оквиру реализације пројеката удружења, били су у контроли реализације активности пројеката и наменским коришћењем средстава која су додељена Удружењима за реализацију пројеката у области социјалног становања - помоћ сигурним кућама. Уговори са 10 Удружења потписани су у мају месецу и у току је реализација пројектних активности у вредности од 8.8 милиона динара. Током обиласка закључено је да Удружења испуњавају своје обавезе и спроводе активности у складу са потписаним уговорима о реализацији пројеката.

Удружење “Центар за едукативне иновације“ из Сомбора је завршило радове на изградњи надстрешнице и сенила величине 25м². Пројекат је трајао месец дана и завршен је 01. јула. У оквиру пројекта реализоване су следеће активности: израђен је технички нацрт пројекта, извршена је припрема и бетонирање терена, постављене су плочице, изграђена је и постављена дрвена конструкција и постављен је кров и осб плоче на сенилу. Циљ пројекта је био да се тик уз Сигурну кућу, а наспрам пластеника, направи објекат који би задовољио потребе окупљања жена Сигурне куће и волонтерке, као и жртве насиља у породици, а све у циљу развоја будућег социјалног предузећа “Малина”, које би са једне стране имало улогу радно окупационе терапије, а са друге економско оснаживање жена. Радови су извршени у складу са уговором.

Удружење инклузивно креативно едукативни центар “ИН“, из Сремске Митровице реализовало је 15. јула пројекат „Продуктиван живот“ у Сремској Митровици.Завршени су радови на Сигурној кући, а који су се односили на постављање вртног сенила (летњиковца) у дворишту Сигурне куће, као и радове на изградњи колског прилаза, бетонских стаза дужине 150м² и ширине 1м и бетонске подлоге у летњој радионици у оквиру Центра за оснаживање, а који користе жене жртве насиља ради радно окупационе терапије. Као и Сигурна кућа у Сомбору, тако и Сигурна кућа у Сремској Митровици има план да овај Центар за оснаживање постане социјално предузеће које би имало улогу економског оснаживања, како свих маргинализованих група, тако и жена жртве насиља.

Циљ пројекта који спроводи Удружење “...ИЗ КРУГА-ВОЈВОДИНА“ из Новог Садаје унапређење доступности услуге стамбеног збрињавања жртва породичног насиља за жене и децу са физичким и сензорним инвалидитетом. Од активности које су одобрене за финансирање, завршено је кречење унутрашњости Сигурне куће у површини од 552м², док ће се са радовима на адаптирању тротоарне и приступне стазе на Сигурној женској кући отпочети у септембру месецу. У септембру се очекује и постављање тактилне стазе и рукохвата на тротоарну и приступну стазу. Ова динамика радова у складу је са роком за реализацију пројекта, односно до 15. новембра.

Удружење за друштвени развој младих “Интерактив“ из Крагујевцаспроводи пројекат „Бољи услови боравка у Сигурној кући у Крагујевцу“. Током обиласка Сигурне куће констатовано је да су следећи радови изведени: изглетовани су и окречени зидови у унутрашњости Сигурне куће, односно две застакљене терасе и зидови у ходницима, укупно 132м² и уређене су клупе и столови у дворишту, као и пењалица, љуљашка и клацкалица (замењени поломљени делови, ишмирглана стара фарба, у току је фарбање), направљени су

седећи делови трибина (у току је фарбање) и постављена је летња учионица. У наредном периоду, односно до завршетка пројекта 30. септембра, Удружење у сарадњи са Сигурном кућом планира да уреди стазу у дворишту Сигурне куће, затим планира набавку спортских реквизита, голова за игралиште, стола за стони тенис, исцртавање игралишта, као и репарацију гелендера.

Удружење „Логотера“ из Кладова је завршило електричне радове (уградња дигиталних струјомера, замена осигурача аутоматским осигурачима) и уградњу паник расвете и лед осветљења на Сигурној кући у општини Смедерево. До завршетка пројекта, односно до 30.09., Удружење ће реализовати и преостали део радова, а који се односе на кречење и глетовање зидова и плафона унутар сигурне куће, као и поплочавање тротоара испред Сигурне куће и постављање ограде.