RSS

You are here

Сарадња државе и локалних самоуправа у санирању локалних путева оштећених у поплавама

У Кaбинeту пoтпрeдсeдникa Влaдe прoф. др Зoрaнe Mихajлoвић дaнaс je oдржaн приjeм лoкaлних сaмoупрaвa, нa кoјем су били представници oпштина Неготин и Трстеник, а главна тема разговора била јe обнова путне инфраструктуре оштећене у поплавама.

 

Према прелиминарној процени штета на путној инфраструктури у општини Неготин причињена у септембарским поплавама износи 34,9 милиона динара, а значајна штета причињена је и пољопривредним добрима. Локална самоуправа досад је уложила 2,6 милиона динара у санацију најкритичних тачака, док је ЈП “Путеви Србије” задужено за санацију клизишта.

 

Представници Неготина су као посебно важно питање истакли приватизацију “Водопривредно хидрограђевинско друштвено предузеће на акције Неготин”, које има велики значај за одбрану од поплава. Имајући у виду досадашњу праксу и лошу приватизацију других друштвених предузећа, локална самоуправа је препознала стратешки интерес за преузимање предузећа које има потребну механизацију, обучену радну снагу и имовину коју треба што боље искористити у наредном периоду.

 

На састанку са представницима општине Трстеник, речено је да ће санацију путних праваца Грабовац-Трстеник и Планиница-Лободер, оштећене током мајских поплава, финансирати локална самоуправа, док ће обнову штете на државном путу IA реда Краљево – Крушевац, деоницу кроз насељено место Стопања, финансирати ЈП „Путеви Србије”. На састанку је било речи и о уређењу речног корита Велика Мораве, које је у надлежности предузећа „Србијаводе”, као и о регулацији Љубостињске реке.

 

Обе општине успешно су реализовале пројекте према Закону о помоћи грађевинској индустрији Србије вредне више од 150 милиона динара.