RSS

You are here

Састанак Радног тима за координацију активности на изградњи моста “Михајлo Пупин” са приступним саобраћајницама

У Влади Србије данас је одржан састанак Радног тима за координацију активности за извођење радова на изградњи моста „Михајло Пупин”, са припадајућим саобраћајницама, на којем су разматрана текућа питања у вези са реализацијом друге фазе овог пројекта.

 

Фаза II предвиђа изградњу саобраћајнице на делу од Зрењанинског пута до Панчевачког пута, а завршетак радова планиран је до краја године.  Повод за састанак су подземне инсталације које су пронађене током извођења радова на месту укрштања саобраћајнице Северна тангента са Панчевачким путем – ЛОТ 8. Реч је о инсталацијама водовода, електроинсталацијама и телекомуникационим инсталацијама, које се морају изместити или заштити како би се радови наставили.

 

На састанку су дефинисани неопходни кораци за изналажење адекватних техничких решења (са становишта рокова и трошкова), уз максималну ангажованост свих актера, у циљу измештања или заштите пронађених подземних инсталација, како би се створили услови за неометан наставак извођења радова овог значајног пројекта за Србију, у складу са прописаним роковима.

 

Састанку су поред чланова Радног тима присуствовали и представници Извођача, Подизвђача, Надзорног органа, Саобраћајног института ЦИП као и представници ЈКП „Београдски водовод и канализација“, „Електродистрибуција доо“, „Телеком Срдија АД“, „Теленор Србија“ и „СББ“.