RSS

You are here

Савет Универзитета у Београду ослободио студенте бројних такси

Студенти Универзитета у Београду, буџетски и самофинансирајући, биће ослобођени многих такси које су до сада плаћали, осим уписнине и трошкова издавања диплома, одлучено је данас на седници Савета Универзитета, којој је присуствовала и потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић.

Савет је усвојио препоруку Министарства просвете и одлучио да факултети више не могу да наплаћују таксу за израду и одбрану завршног рада на свим нивоима студија, као и накнаду за упис школске године и оверу семестра. У редовне услуге које улазе у износ школарине и не наплаћују се додатно убрајају се и сви облици наставе и предиспитне обавезе предвиђене студијским програмом, одлучено је на седници и наведено да одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у универзитетском гласнику.

Михајловић је као представник Владе Србије у том телу подржала овакву одлуку, али се интересовала и да ли ће одлука утицати на повећање школарина. Она је најавила и да ће најкасније до половине следеће године бити уведено плаћање грејања по утрошку и упутила факултете на договор са ЕПС-ом о репрограму дуга.

На седници, којој је приствувао и министар правде Никола Селаковић, разматрани су такође проблеми у вези с дуговима које факултети имају због немогућности да плате грејање, јер држава не испуњава редовно обавезе за материјалне трошкове.