RSS

You are here

Спроводимо све што је договорено са ММФ

Министарство грађевинaрства,саобраћаја и инфраструктуре спроводи све што је договорено са ММФ-ом по плану, изјавио је данас државни секретар Дејан Трифуновић и најавио да ће Путеви Србије и Коридори бити спојени крајем јуна, као и да ће Железнице бити подељене на четири предузећа до јула.

 

Трифуновић је рекао да је Скупштина Железница Србије данас донела план статусне промене и оснивачке акте четири привредна друштва српских железница - холдинга, предузећа за железничку инфраструктуру, превоз робе и превоз путника.

 

"Реформа железнице је један од најуспешнијих процеса реформи јавних предузећа у Србији", рекао је он, истичући да ће у потпуности бити реализован план уштеда за Железнице Србије, чија је реформа добар пример за друга државна предузећа.

 

Говорећи о ММФ, Трифуновић је казао да су све кључне ставке и обавезе тог Министарства готово у потпуности реализоване.

 

"Они сегменти који из објективних разлога нису могли да буду реализовани имају нове рокове. На пример, формално спајање Путева и Коридора је дефинисано за крај јуна и очекујемо да до тада буде све уређено", рекао је Трифуновић.

 

Државни секретар је нагласио да то Министарство има и пуну реализацију по питању законске регулативе, подсетивши да је измењени Закон о планирању и изградњи ступио на снагу 17. децембра прошле године и да је затим пуна примена обједињене процедуре издавања грађевинских дозвола почела 1. марта.

 

Како је рекао, тај закон је заживео у пракси, а министарство је убрзало доношење измена о државном премеру и катастру. "Закон о конверзији ће бити у процедури већ до краја јуна, а било је планирано до краја године", истакао је Труфуновић.