RSS

You are here

Тендер за авио-превоз на линијама од јавног интереса у складу са домаћим и европским прописима  

У тексту „Teндер намештен за Ер Србију, „жаба“ за лоукостере“, објављеном у дневном листу „Данас“ 10. априла 2019. године, изнет је низ нетачних и тенденциозних тврдњи, на које је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дужно да реагује, ради истинитог информисања јавности.

 

У тексту се тенденциозно, неаргументовано, и пре свега нетачно, прејудицира намера државе да на дискриминишући начин додели субвенције „Ер Србији“ и тиме елиминише потенцијалне остале учеснике, првенствено лоукост компаније, на јавном позиву за избор најповољнијег понуђача за обављање авио-превоза на линијама проглашеним за линије од јавног интереса.

 

Jавни позив је направљен према европском моделу и „упутству“ за избор авио-компаније која ће пружати услугу авио-превоза на линијама у јавном интересу. Услови из јавног позива су постављени у складу са Законом о јавним набавкама, Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Законом о ваздушном саобраћају, Уредбом о условима за проглашење линије у јавном интересу у ваздушном саобраћају, Одлуком о проглашењу линије у јавном интересу у ваздушном саобраћају, Одлуком о покретању поступка јавне набавке за пружање услуге превоза на линији у јавном интересу у ваздушном саобраћају, Решењем о образовању комисије у поступку јавне набавке за пружање услуге превоза на линији у јавном интересу у ваздушном саобраћају, сагласности Министарства финансија за преузимање обавеза по основу уговора који због природе расхода захтевају плаћање у више година и, на крају, пошто је комисија која спроводи поступак јавне набавке објавила јавни позив за достављање понуда по приложеној конкурсној документацији, након објављивања овог позива, у складу са законом одређен је Грађански надзорник.

 

У делу „Техничка спецификација“, критеријуми који су предмет тенденциозних навода јесу они које треба да испуни авио-компанија (понуђач) у потпуности према одговарајућој европској пракси која се примењује већ низ година под називом: „Смернице за тумачење Уредбе (ЕЗ) бр. 1008/2008 Европског парламента и Већа – обавезе јавних услуга (Public Service Obligations (PSO)).

 

О свим активностима на увођењу линија у јавном интересу од самог почетка, у складу са наведеним прописима, консултоване су и укључене надлежнe агенцијe Европскe комисије, првенствено DG MOVE (Дирекција за мобилност и транспорт).

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обезбедило је транспарентност поступка, непристрасност у избору авио-компанија које ће обављати ову врсту услуга и пуно поштовање принципа сличне праксе која се примењује у Европској унији.

 

Такође напомињемо да није ништа необично - штавише постоје бројни примери - у земљама Европске уније где је спроведен овакав поступак и где постоје домаћи авио-превозиоци, да су они на тендеру и победили.

 

Верујемо да је овим одговорено на већину нетачних тврдњи које је у тексту изнео бивши директор Регионалне развојне агенције „Југ“ Бојан Аврамовић, о чијим резултатима у основном послу који је обављао довољно говоре бројни примери јединица локалних самоуправа које су напустиле чланство у „РРА Југ”.

 

Тврдњама о несигурности понуђача у исплату по уговору  као “одбијајућем фактору за све авио-компаније које нису националне” такође се покушава обманути јавност, о чему говори већ поменута сагласност Министарства финансија за преузимање обавеза по основу уговора који због природе расхода захтевају плаћање у више година.

 

Аврамовић такође наводи следеће: “Министарство саобраћаја је тадашњем директору нишког аеродрома и мени замерало прениске аеродромске таксе од три евра, које смо утврдили конкретним и стратешким одлукама, називајући их неодрживим решењем, а сада ће, по свој прилици, то неодрживо решење радо понудити и националном авио-превознику. И уз такву погодност, вероватно ће им дати још 1,8 милијарди динара из државног буџетa.”

 

Наиме, управо је неодговорним одлукама претходног менаџмента нови менаџмент аеродрома доведен у незавидну позицију, јер уговорене цене није у могућности да мења због прописаног начина измена цена препорученог међународном праксом, за шта у овом тренутку нису испуњени услови. У још неповољнијој ситуацији је Република Србија, која из буџета свих грађана мора да покрива све веће губитке и оперативне трошкове ЈП “Аеродром Ниш”.

 

O стручности оних који данас критикују пословање нишког аеродрома, као и одлуку државе о увођењу авио-линија од јавног интереса, говори и то да је, након првих најава опредељености ка лоукост авио-превозиоцима и прогноза које је изнела потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у јуну 2014, приликом посете нишком аеродрому, РРА урадила елаборате који су били неприхватљиво лоши и лошим прогнозама правили погрешне основе за даље пословање. Они који данас себи приписују заслуге за повећање раста броја путника на Аеродрому “Константин Велики” у претходних неколико година углавном су били присутни као сведоци резултата који је искључива последица директног рада Владе РС, од саобраћајних прогноза до обезбеђења потребног опремања за почетак операција, које су спроведене уз финансијску помоћ и подршку субјеката Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, сектора за ваздушни саобраћај. Подсећамо да на нишком аеродрому нису мењани комерцијални услови за авио-компаније, док су безбедност и ефикасност у припреми ваздухополова подигнути на виши ниво, управо захваљујући улагањима државе у овај аеродром.

 

Такође подсећамо да авио-превозиоци на тржишту наступају кроз различите моделе, борећи се за што већи део „колача”, како лоукост компаније, тако и сви други. Другим речима, раде тамо где им се линија покаже комерцијално одрживом. Они који критикују у медијима пад саобраћаја на нишком аеродрому у првом кварталу сезоне зима 2018/2019, отказивањем једне линије “Виз ера” од Ниша до Малмеа, не наводе да је то последица лоших резултата, тј. слабијег интересовања путника за ту линију почетком сезоне зима 2018/2019. Да је укидање те линије током зиме била последица враћања аеродрома у власништво РС, исти превозилац не би летове на истој линији обновио у сезони лето 2019.

 

На крају, оно што остаје нејасно је кога и чији интерес штити Аврамовић изражавањем забринутости због евентуалне конкурентности и одласка лоукостера са неке од линија, јер конкуренцију лоукостеру може представљати само онај који за грађане понуди боље услове што се дестинације и цене превоза тиче, па је нејасно да ли тиме ставља интересе лоукостера изнад интереса свих других пружалаца услуга авио-превоза, и што је још важније, изнад интереса грађана Ниша, јужне и југоисточне Србије и привреде региона на чијем се челу, као директор “РРА Југ”, доскоро налазио.