RSS

You are here

Убрзан привредни раст у трећем кварталу, највише захваљујући грађевинарству

Сектор грађевинарства дао је највећи допринос расту бруто домаћег производа (БДП) у трећем кварталу 2019. године, а раст бруто додате вредности износио је чак 34,7% у односу на исто тромесечје претходне године.

 

Раст бруто додате вредности (БДВ) грађевинарства у трећем кварталу 2019. године далеко премашује раст БДВ-а који је остварен у другима секторима привреде у овом периоду, што указује на то да грађевинарство и у 2019. остаје главни покретач привредног раста.

 

Према подацима Републичког завода за статистику, удео грађевинарстава у БДП-у у трећем кварталу 2019. износио је 6,5%, што је највећи допринос грађевинарства привредном расту од 1996, од када се подаци објављују по овом систему и методологији обрачуна.

 

 У трећем кварталу 2019. забележен је и рекордни раст вредности изведених грађевинских радова, који је износио 39,9% у поређењу са истим кварталом 2018.