RSS

You are here

Услови за комби превоз у Србији по прописима који важе и у ЕУ

Законом о превозу путника у друмском саобраћају превоз путника у Србији уређен је у складу с прописима и најбољом праксом Европске уније, штитећи интересе путника и регистрованих фирми које послују у складу са законом.

 

Поводом најављеног протеста и захтева комби превозника за измене Закона о превозу путника, подсећамо да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре заступа став који је прихваћен у ЕУ, да се путничким возилом не може обављати јавни превоз путника, ни међународни, ни унутрашњи. По прописима ЕУ, међуградски и међународни превоз путника може да се обавља само аутобусима и уз поседовање регистрованог реда вожње и међународне дозволе у међународном превозу, а у унутрашњем међуградском превозу и регистрован и усаглашен ред вожње.

 

Подсећамо да обављање ванлинијског превоза путника путничким аутомобилом, са осам или девет седишта, није дозвољен још од 2011. године, и ти услови нису промењени ни после доношења Закона о превозу путника у друмском саобраћаја 2015, као ни каснијим изменама овог закона.

 

У поступку уређења делатности превоза путника, Министарство је прошлогодишњим изменама закона, први пут након 2011, створило законску могућност да се путничким возилима са 7+1 и 8+1 седишта такође може вршити превоз путника, али кроз пружање услуге ”лимо сервиса”, под посебно прописаним условима. Овим изменама хтело се стати на пут распрострањеној пракси да се, под привидом регистрације „лимо сервиса”, која је раније била регулисана Законом о туризму, врши нелегални превоз путника путничким возилима.

 

С обзиром на то да је услуга “лимо сервиса” законски адекватно уређена последњим изменама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, држава није у могућности да прилагоди или толико поједностави услове за обављање услуге ”лимо сервиса”, због стања возног парка свих оних који су годинама вршили нелегалан превоз путника, под видом доскора недефинисане услуге, а на штету услуге која има своје кориснике и место на тржишту.