RSS

You are here

Усвојена Уредба о употреби пепела у грађевинарству

На данас одржаној седници Владе Србије, на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре усвојена је Уредба о употреби пепела у грађевинарству и изградњи путева у Србији („Уредба о техничким и другим захтевима за пепео, као грађевински материјал намењен за употребу у изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању инфраструктурних објеката јавне намене“).
 
Овом Уредбом ближе се прописују услови за коришћење пепела као грађевинског материјала и у Србији будући да таква пракса у земљама САД и Европске уније постоји више од 50 година. 
 
Пепео добијен из термоелектрана и других термоенергетских постројења може се користити за изградњу, реконструкцију, санацију и одржавање инфраструктурних објеката јавне намене уз процену да су уштеде са овим материјалом између 30 и 80 одсто у трошковима изградње путева у поређењу са коришћењем стандардних грађевинских материјала (камен, песак, шљунак и сл.).
 
Пепео се користи као сировина за производњу цемента, као додатак за бетон, у изградњи путева, као агрегат, при изградњи насипа, носећих слојева коловозних конструкција, за стабилизацију тла, за побољшање механичких својстава а може се користити и при изградњи доњих стројева железничких пруга.
 
ЈП ,,Електропривреда Србије“, на чијим депонијама се тренутно налази преко 200 милиона тона пепела, законски ће се обавезати кроз уредбу о примени пепела да због јавног интереса уступа бесплатно пепео са својих депонија за коришћење у грађевинарству и путоградњи.
 
Уредба ступа на снагу осам дана од усвајања.