RSS

You are here

В‎ише ‎фирми на „белој” листи, број повреда на раду‎ мањи‎ за трећину

Oд увођења „белих“ и „црних“ листа у области гра‎ђевинарства‎, повећан је број компанија на „белој“ листи, као и број запослених на неодређено време у рангираним фирмама, док је број повреда на раду смањен за трећину.

 

За шест месеци, од 23. децембра 2014. до 30. јуна 2015. године, број запослених на неодређено  повећан‎ jе за хиљаду, са 21.193 на 22.104. ‎Укупан број запослених у предузећима на бодовној листи повећан је са 30.115 према подацима из децембра, на укупно 30.707 у јуну месецу 2015. године.

 

На „белој“ листи у јуну налазило се 388 компанија, 61 више него у децембру, док је број предузећа на „црној“ листи смањен са 213 на 197.

 

Током априла, маја и јуна регистровано је мање повреда на раду – 83, наспрам 124 у октобру, новембру и децембру 2014. године. У истом периоду, преполовљен је и број радника „на црно“ које су откриле инспекције, са 36 на 18.

 

„Црне" и „беле" листе извођача радова успостављене су са циљем да се уведе ред и заштите радници у области грађевинарства. Основни критеријуми коришћени за формирање листе су редовност у измиривању обавеза према држави и запосленима, проценат стално запослених радника, поштовање прописа из Закона о безбедности и здравља на раду и ангажовање радника „на црно”.

 

На „белим” и „црним” листама налазе се предузећа чија је делатност изградња, реконструкција, одржавање и заштита државних путева у Србији, као и привредна  друштва која се баве делатношћу надзора, пројектовања и добављачи по другим основама‎.

 

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ

 

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИЦЕ ВЛАДЕ СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ