You are here

Александaр Адамовић

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У СЕКТОРУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

На Правном Факултету Универзитета у Београду 2007. године, стекао је звање дипломирани правник.

 

Марта 2008. године засновао је радни однос у Безбедносно-информативној агенцији Рeпублике Србије, где је до новембра 2020. године обављао више одговорних дужности.

 

За в.д. помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Р Србије, именован је 26.11.2020. године.