RSS

You are here

Јованка Атанацковић

ПОМОЋНИЦА МИНИСТАРКЕ ЗА СТАМБЕНУ И АРХИТЕКТОНСКУ ПОЛИТИКУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

Рођена 24. 2. 1976. године у Пожаревцу.

 

Основну и средњу школу (Пожаревачку гимназију) завршила у Пожаревцу.

1994.године уписује Правни факултет Универзитета у Београду. Дипломирала 31. 1. 2000. године, са просечном оценом 9,12 (дипломирани правник – мастер, ниво у националној класификацији: VII-1).

Свеукупни победник такмичења у беседништву 1998. године Правног факултета, у току студија четврте године.

Победник такмичења у беседништву Sirmium Lux Verbi у Сремској Митровици, 1998. године.

Студент на мастер студијама Правног факултета Универзитета у Београду, модул: Кривично право.

Положила правосудни испит са успехом “врло добро”  9. 5. 2002. године и проглашена за најбољег кандидата. Општи успех кандидата на правосудном испиту утврђује се са "положио са одликом", "положио врло добро", "положио" и "није положио (члан 18. став 2. Закона о правосудном испиту (Сл. гласник РС бр.16/97)).

 

 

РАДНО ИСКУСТВО:

 

 • 8. 2017. године постављена на положај помоћника министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на ком тренутно ради.
 • 2. 2015. године закључком Владе РС постављена на положај в. д. помоћника министра - руководиоца Сектора за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност.
 • 7. 2015. године закључком Владе РС постављена на положај в. д. помоћника министра - руководиоца Сектора за грађевинске послове и грађевинско земљиште у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

 

 

Од 18. 4. 2008. до 28. 7. 2015. године

 • Име и адреса послодавца:  Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР)
 • Тип пословања или сектор : Регистар привредних субјеката и  Регистар туризма  - корпоративно право и туризам
 • Занимање или позиција : помоћник Регистратора

 

9. 2003 - 18. 5. 2008. године.

 • Име и адреса послодавца: Општинско јавно тужилаштво у Пожаревцу
 • Тип пословања или сектор: самотално вођење преткривичног поступка, покретање кривичног поступка, подизање оптужних аката, подношење жалби
 • Занимање или позиција: заменик јавног тужиоца

 

5. 2002 - 10. 9. 2003. године:

 • Име и адреса послодавца: Општинско јавно тужилаштво у Пожаревцу
 • Тип пословања или сектор: кривично право
 • Занимање или позиција: стручни сарадник

 

12.2000.-09.05.2002.године

 • Име и адреса послодавца: Општинско јавно тужилаштво у Пожаревцу
 • Тип пословања или сектор: Кривично право
 • Занимање или позиција: припавник

 

2. 2000 – 5. 12. 2000.

 • Име и адреса послодавца: Општински суд у Пожаревцу
 • Тип пословања или сектор: парнични, ванпарнични и кривични поступак
 • Занимање или позиција: волонтер

 

ПРАКТИЧНЕ ПРИМЕНЕ СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА:

У току свог радног искуства, учествовала у бројним законодавним активностима, и то из области туризма, области тржишта хартија од вредности, затим о друштвима Venture capital (друштвима ризичног капитала), области становања и одржавања зграда, области комуналних делатности, планирању и изградњи, озакоњењу и др.

У току рада у Агенцији за привредне регистре бавила се облашћу електронског права, модерних приступа регистрацији и вођењу јавних, централизованих електронских база података, те систематичном и методолошком приступу изградње система е-управе.

Као члан тима РС учествовала у скрининг активностима за усаглашавање прописа РС са прописима ЕУ за област привредног права.

 

 

Други језик:     Енглески