You are here

Милена Вујисић

ВД СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Рођена у Београду 1984. године. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. Приправнички стаж обавила у Првом Општинском суду у Београду.

 

Од октобра 2009. године, запослена у својсту саветника у Министарству правде Републике Србије у Сектору за нормативне послове и међународну сарадњу, као и у Сектору за правосуђе. Правосудни испит положила 2011. године.

 

Од новембра 2013. године, судијски помоћник у Грађанском одељењу Апелационог суда у Београду.

 

У периоду од 2016. до 2019. године предавач из праксе на Правној клиници за породично право Универзитета УНИОН.

 

Говори енглески и француски језик.

 

Удата, мајка два детета.

Милена Вујисић

в.д. секретарa министарства
011/3616-521