You are here

Тамара Делић

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Рођена 1989. године у Ужицу где је завршила основну школу и гимназију. Основне академске студије француског језика и књижевности завршила је 2014. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Мастер академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду – мастер европских интеграција, завршила је 2017. године.  Француску националну диплому на мастеру у области европских студија стекла је 2018. године на студијском програму Правног факултета Универзитета у Београду и Европског Универзитетског Центра Нанси Универзитета у Лорени. Тренутно похађа Дипломатску академију Министарства спољних послова Републике Србије.

У периоду од 2014. до 2017. године обављала  је послове саветника при Кабинету министра без портфеља задуженог за европске интеграције. По формирању Министарства за европске интеграције, у периоду од 2017. до 2020. године,  обављала је дужност в. д. помоћника министра за европске интеграције – Сектор за комуникације, обуку и припрему српске верзије правних тековина Европске уније.

Говори енглески и француски језик.