RSS

You are here

Зоран Лакићевић

Дипломирао на Грађевинском факултету у Београду. Стручно се усавршавао и стекао радно искуство радећи у грађевинској компанији у Америци. Магистрирао на Универзитету у Девису из области грађевине и заштите животне средине. Магистрирао на Универзитету у Чикагу из области финансија (МБА).  

 

Руководи припремом пројеката, финансијским уговарањем и реализацијом инвестиција из области водоснабдевања, отпадних вода и чврстог отпада финансираним из међународне сарадње Републике Србије и Савезне Републике Немачке. Координира финансирање пројеката инфраструктуре преко инвестиционих банака и одговоран за праћење имплементације пројеката.  Положио стручни државни испит за рад у државним органима Републике Србије као и стручни испит из области грађевине.

 

Рођен 1964. године у Београду. Завршио основну школу Јосиф Панчић и XIII београдску гимназију.