RSS

You are here

Изградња атмосферске и вакуумске канализације у насељу Мали Кривак

 

Координатор гранта: Град Смедерево


Укупна вредност пројекта:

1,198,496 евра, од тога грант ЕУ и МГСИ 1,000,000 евра

 

Вредност: 128.141.458,81 РСД

 

Извођач: Телекомуникације д.о.о., Блаце

 

Временски оквир:

Изградња вакуумске канализације: радови су почели у августу 2018. године. Kрајњи рок за извршење радова је крај маја 2019. године (тренутно је у процедури захтев за продужетак грант пројекта за четири месеца до 5. јуна 2019. године; очекује се сагласност на продужетак од стране МГСИ).

 

Статус радова:

-        Уградња пумпи за вакуумску канализацију: станица за вакуумску пумпу је изграђена. Пумпе за вакуумску канализацију су достављене. Због неповољних временских услова уградња пумпи је одложена (до следеће недеље).

 

Изградња вакуумске канализације: изградња је у току. У процесу извођења појавило се неколико отворених питања. Због непотпуне техничке документације потребно је усклађивање исте. На неколико места се траса канализације мења те је потребно обезбедити сагласност власника парцеле. Због обезбеђивања адекватног напона струје Град Смедерево ће о свом трошку изградити трафо-станицу најкасније до марта 2019. Планиран је састанак представника техничке помоћи Roma Housing и представника Града у петак 18. 1. 2019.