RSS

You are here

Изградња колектора за прикупљање отпадних вода у Врању

Циљ програма је обезбеђивање и унапређење одвођења и пречишћавања отпадних вода. Како би се побољшало опште стање животне средине, планира се рехабилитација постојеће канализационе мреже и изградња нове. По завршетку програма сва отпадна вода испуштаће се у канализациони систем, а онда доводити на постројење за пречишћавање отпадних вода, где ће се третирати и даље као пречишћена испуштати у реципијент – водотокове. Списак уговорених деоница: Колектор Врањска Бања, Улица партизански пут. Улица пржарска, улице Краља Милана и Пољаничка, Улица Боре Станковића – фекална канализација, Улица Боре Станковића – атмосферска канализација.

 

Вредност уговора: 

2.445.696,15 €

 

Почетак радова:    

21. 6. 2018.                

 

Планирани завршетак радова:

14. 9. 2019.

 

Извођач:                  

Конзорцијум МПП Јединство – Veolia – Millennium Team

 

Инвеститор:

ЈП ''Водовод'' Врање

 

Финансијер:

МГСИ – Република Србија, KfW

 

Немачко-српска билатерална сарадња:

У оквиру немачко-српске билатералне сарадње, кроз KfW програм „Програм водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације у градовима средње величине у Србији“, обезбеђује се значајна подршка модернизацији и изградњи водоводне и канализационе инфраструктуре.

Циљ програма је да допринесе ефикасном коришћењу водних ресурса, обезбеђивању одговарајућег квалитета и количине пијаће воде за становништво и привреду, као и да кроз управљање отпадним водама допринесе заштити животне средине.

Од почетка реализације програма обезбеђена је техничка и институциона подршка за више од 20 градова у Србији са укупно 1,6 милиона становника кроз пет засебних програма, од чега је преко 245 појединачних инвестиционих пројеката у потпуности завршено или је рализација у току. Од укупног броја компанија ангажованих на рализацији пројеката, 85% су домаће компаније. Програм током свог трајања такође доприноси унапређењу пословања, прати резултате и оцењује одрживост пословања комуналних предузећа која учествују у пројекту.