RSS

You are here

Нови Пазар - смештај ромских породица

Укупна вредност пројекта:

595,920 евра, од тога грант ЕУ и МГСИ 506,532 евра

 

Радови:

-        Изградња девет кућа за смештај ромских породица – вредност: 16.070.365,99 РСД; извођач: Negal d.o.o. и Jadran d.o.o.

-        Изградња инфраструктуре – водовод и канализација – вредност: 12.486.686 РСД; извођач: ЈКП Водовод и канализација, Нови Пазар;

-        Реконструкција улица у ромском насељу – вредност: 29.995.539,71 РСД; извођач: Нови Пазар пут д.о.о.;

-        Постављање уличне расвете – вредност: 1.310.320,00 RSD; извођач: Sea d.o.o.

 

Временски оквир:

-        Изградња кућа: радови на изградњи кућа су почели почетком јуна 2018. године. Радови су завршени.

-        Водовод и канализација: радови на инфраструктури су почели у октобру 2018. године.  Радови су завршени.  

-        Реконструкција улица: радови на инфраструктури су почели у октобру 2018. године. Основни рок за реализацију је био 5. фебруар 2019. Са продужетком грант пројекта отвара се могућност за продужетак рока за извођење.  

-        Улична расвета: Радови су завршени.

Координатор је CFCU предложио продужетак грант пројекта на три месеца (до 5. маја 2019. године). Продужетак ће углавном бити коришћен за прикупљање употребних дозвола и прикључака.

 

Статус радова:

-        Изградња кућа: радови предвиђени пројектом на изградњи девет кућа су завршени. Извођач је доставио сва пратећа документа која су потребна за добијање употребне дозволе.  Захтев за прикључке на електромрежу је предат ЕПС-у уз комплетну документацију.

-        Водовод и канализација: Извођач „Водовод и канализација“ Нови Пазар је завршио радове и насеље Блажево је прикачено на градску водоводну и канализациону мрежу. Додатно су инсталирана два хидранта јер се указала потреба за тим, имајући у виду недавне пожаре у Новом Пазару и материјал од којег су куће изграђене.

-        Реконструкција улица: постављени су ивичњаци и асфалтирано 650 м главног пута у два слоја и извршена је припрема за асфалтирање улица у насељу. Због временских услова, извођач „АД путеви“ Нови Пазар је затворио базу и обуставио радове. Око  65% радова предвиђених уговором је завршено. Када се створе услови, извођач ће наставити са радовима.