RSS

You are here

Општина Опово: Изградња 14 кућа за смештај ромских породица

Координатор гранта: Општина Опово

 

Укупна вредност пројекта:

493,185 евра, од тога грант ЕУ и МГСИ 419,207 евра

Радови:

-        Вредност: 35.750.410 РСД

-        Извођач: Дометра Ивањица д.о.о.;

Изградња инфраструктуре – приступна саобраћајница – вредност: 7,445.478,75 РСД; извођач: Stilnet Панчево;

 

Временски оквир:

-        Изградња кућа: радови су почели средином јула 2018. године. Оригинални рок за изградњу био је децембар 2018. Због објективних разлога рок је померен на крај фебруара 2019. године, али ће доћи до додатних померања због зимских временских услова. Координатор је добио одобрен један продужетак пројекта за три месеца до 5. марта 2019. године и сад ће предложити још један продужетак за три месеца до 5. јуна 2019. године.

Инфраструктура: радови нису још почели. Са очекиваним додатним продужетком пројекта је рок мај 2019. године.  

 

Статус радова:

-        Изградња кућа: сви објекти су покривени фалцованим црепом и на свим објектима уграђени су прозори и врата. На осам објеката урађена је хидроизолација подне плоче и термоизолација од тврдог стиропора и минералне вуне. Комплетно су изведени радови на фекалној канализацији, као и већи део водоводних и електро радова. Због снежних падавина и лоших временских услова радови се тренутно не изводе.

Инфраструктура: радови на инфраструктури нису још почели.