RSS

You are here

Прикупљање отпадних вода у граду Крушевцу

Наручилац посла:  

ЈКП ''Водовод – Крушевац'' Крушевац

 

 

Финансијер:

МГСИ – Република Србија, KfW

 

Вредност уговора:  

6.604.788  €

 

 

Значај пројекта:

Циљ програма је обезбеђивање и унапређење одвођења и пречишћавања отпадних вода. Како би се побољшало опште стање животне средине планира се рехабилитација постојеће канализационе мреже и изградња нове. По завршетку програма, сва отпадна вода испуштаће се у канализациони систем, а онда доводити на постројење за пречишћавање отпадних вода, где ће се третирати и даље као пречишћена испуштати у реципијент – водотокове. Списак уговорених деоница: Кожетински до колектора Д, Колектор Читлук, Колектор Пакашница А, Колектор Пакашница Б, Продужетак колектора Б, Колектор Лазарички, Колектор Ц, Мрежа у насељу Велико Головоде, Мрежа у насељу Модрица, Мрежа у насељу Липовац, Мрежа у насељу Пакашница, Регулација Гарског потока, Колектор Б, Колектор А – рехабилитација, Дренажа и кишна канализација на Новом гробљу, Балканска улица – реконструкција, Улица Станоја Станојевића.

 

Почетак радова:     

20. јануар 2017. године                

 

Планирани завршетак радова:

2. април 2019. године

 

Извођач:                  

Конзорцијум Телекомуникација – МПП Јединство – Sade

 

Немачко-српска билатерална сарадња:

У оквиру немачко-српске билатералне сарадње, кроз KfW програм „Програм водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације у градовима средње величине у Србији“, обезбеђује се значајна подршка модернизацији и изградњи водоводне и канализационе инфраструктуре.

Циљ програма је да допринесе ефикасном коришћењу водних ресурса, обезбеђивању одговарајућег квалитета и количине пијаће воде за становништво и привреду, као и да кроз управљање отпадним водама допринесе заштити животне средине.

Од почетка реализације програма обезбеђена је техничка и институциона подршка за више од 20 градова у Србији са укупно 1,6 милиона становника кроз пет засебних програма, од чега је преко 245 појединачних инвестиционих пројеката у потпуности завршено или је рализација у току. Од укупног броја компанија ангажованих на рализацији пројеката, 85% су домаће компаније. Програм током свог трајања такође доприноси унапређењу пословања, прати резултате и оцењује одрживост пословања комуналних предузећа која учествују у пројекту.