RSS

You are here

Реконструкција и доградња Постројења за пречишћавање воде Бериловац у Пироту

Реконструкција фабрике воде Бериловац у Пироту представља најзначајнији пројекта за град/општину јер се овом реконструкцијом/доградњом фабрика воде које је пуштена у рад почетком 80. година прошлог века у потпуности модернизује увођењем новог система филтрације воде (затворени пешчани филтери под притиском), који ће осигурати отклањање повећане мутноће у води која се јавља при обилним падавинама/топљењу снега, као и обезбедити несметани рад фабрике воде у наредним деценијама у пуном капацитету од 270 л/с.

 

Извођач:      

МПП Јединство

 

Инвеститор:

ЈКП ”Водовод” Пирот

 

Вредност уговора: 

1.386.998,48 ЕУР

 

Почетак радова:             

5. 3. 2018.

 

Рок за завршетак:      

17. 3. 2019.

 

Финансијер:

МГСИ – Република Србија, KfW

 

Немачко-српска билатерална сарадња:

У оквиру немачко-српске билатералне сарадње, кроз KfW програм „Програм водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације у градовима средње величине у Србији“, обезбеђује се значајна подршка модернизацији и изградњи водоводне и канализационе инфраструктуре.

Циљ програма је да допринесе ефикасном коришћењу водних ресурса, обезбеђивању одговарајућег квалитета и количине пијаће воде за становништво и привреду, као и да кроз управљање отпадним водама допринесе заштити животне средине.

Од почетка реализације програма обезбеђена је техничка и институциона подршка за више од 20 градова у Србији са укупно 1,6 милиона становника кроз пет засебних програма, од чега је преко 245 појединачних инвестиционих пројеката у потпуности завршено или је рализација у току. Од укупног броја компанија ангажованих на рализацији пројеката, 85% су домаће компаније. Програм током свог трајања такође доприноси унапређењу пословања, прати резултате и оцењује одрживост пословања комуналних предузећа која учествују у пројекту.