RSS

You are here

Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање воде Бресје у Алексинцу

Реконструкција фабрике воде Бресје у Алексинцу представља најзначајнији пројекат за град/општину јер се овом реконструкцијом/доградњом фабрика воде које је пуштена у рад почетком 80. година прошлог века у потпуности модернизује увођењем новог система филтрације воде (ЛЕОПОЛД филтери јединствени у овом делу Европе), као и увођењем система за озонизацију воде који ће осигурати несметани рад фабрике воде у наредним деценијама у пуном капацитету од 330 л/с.

 

Извођач:      

ЈВ Градитељ НС – Хигра – Морава ИН

 

Инвеститор:

ЈКП ”Водовод” Алексинац

 

Вредност  уговора:           

2.824.957,08 ЕУР

 

Почетак радова:             

18. 12. 2017.

 

Рок за завршетак:     

 15. 3. 2019.

 

Финансијер:

МГСИ – Република Србија, KfW

 

Немачко-српска билатерална сарадња:

У оквиру немачко-српске билатералне сарадње, кроз KfW програм „Програм водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације у градовима средње величине у Србији“, обезбеђује се значајна подршка модернизацији и изградњи водоводне и канализационе инфраструктуре.

Циљ програма је да допринесе ефикасном коришћењу водних ресурса, обезбеђивању одговарајућег квалитета и количине пијаће воде за становништво и привреду, као и да кроз управљање отпадним водама допринесе заштити животне средине.

Од почетка реализације програма обезбеђена је техничка и институциона подршка за више од 20 градова у Србији са укупно 1,6 милиона становника кроз пет засебних програма, од чега је преко 245 појединачних инвестиционих пројеката у потпуности завршено или је рализација у току. Од укупног броја компанија ангажованих на рализацији пројеката, 85% су домаће компаније. Програм током свог трајања такође доприноси унапређењу пословања, прати резултате и оцењује одрживост пословања комуналних предузећа која учествују у пројекту.