RSS

You are here

Кабинет потпредседнице Владе

У Кабинету потпредседнице Владе обављају се послови који су значајни за рад потпредседнице Владе, а односе се на: саветодавне послове; протоколарне послове; послове за односе с јавношћу и административно–техничке послове.