RSS

You are here

Група за правне и административне послове у области инспекцијских послова

У Групи за правне и административне послове у области инспекцијских послова обављају се послови који се односе на: припрему нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Сектора;  стручну подршку државним службеницима  у вршењу инспекцијског надзора; припрему у сарадњи са инспекторима аката у вези са прекршајним поступцима и привредним преступима; сарадњу са другим државним органима; припрему извештаја, информација, анализа и других материјала из делокруга Сектора, као и други послови из делокруга Групе.