You are here

Лучка капетанија Панчево

Лучка капетанија Панчево за подручну јединицу општина Панчево, Ковин, Пландиште, Бела Црква, Вршац, Сечањ, Алибунар, Ковачица и Опово, са седиштем у Панчеву, за подручје реке Дунав - лева обала од km 1075 до km 1155.6, реке Тамиш - обе обале од km 0 до границе са Републиком Румунијом, канал „Банатска Паланка - Нови Бечеј“ од km 0 до km 87, реке Брзаве, Моравица, Караш и Нера, канал "Карашац" код Ченте. Лучка капетанија Панчево не обавља послове из области поморске пловидбе.