You are here

Лучка капетанија Београд

Лучка капетанија Београд за подручну јединицу града Београда и подручну јединицу општина Горњи Милановац, Ивањица, Лучани, Чачак, Ваљево, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб, са седиштем у Београду, за подручје реке Дунав - десна обала од km 1136 до km 1187 и лева обала од km 1155.6 до km 1206.6, река Сава - десна обала од km 0 до km 63.7 и лева обала од km 0 до km 49. Капетанија ради непрекидно 24 часа од 15.марта до 15.октобра. 

 

Лучка капетанија Београд обавља све послове из области поморске пловидбе за целу територију Републике Србије.