You are here

Лучка капетанија Бездан

Лучка капетанија Бездан за подручну јединицу општина Сомбор и Кула, са седиштем у Бездану, за подручје граничног прелаза у Бездану и подручје реке Дунав - лева обала од km 1412.3 до km 1433.1, канали „Врбас – Бездан“ од км 12 до km 80, „Косанчић - Мали Стапар“ од km 3 до km 21, „Бајски канал“ од km 0 до km 13, „Плазовић“, „Мостонога“. Капетанија ради непрекидно 24 часа и државни је гранични прелаз за пловила домаће и стране заставе.