You are here

Лучка капетанија Сента

Лучка капетанија Сента за подручну јединицу општина Сента, Суботица, Кањижа, Ада, Бечеј, Нови Бечеј, Мали Иђош, Србобран, Врбас, Бачка Топола, Кикинда, Нови Кнежевац, Чока и Нова Црња, са седиштем у Сенти, за подручје реке Тисе - обе обале од км 63 до границе са Мађарском, канали „Бечеј - Богојево“ од км 0 до км 39, „Врбас – Бездан“ од км 0 до км 12, „Кикиндски канал“ од км 0 до км 50, „Златица“ од км 0 до км 32, „Језеро Палић“, речице Чик, Криваја, Кереш, канал „Банатска Паланка - Нови Бечеј“ од km 132 до km 147.