RSS

You are here

Лучка капетанија Сента

Лучка капетанија Сента за подручну јединицу општина Сента, Суботица, Кањижа, Ада, Бечеј, Нови Бечеј, Мали Иђош, Србобран, Врбас, Бачка Топола, Кикинда, Нови Кнежевац, Чока и Нова Црња, са седиштем у Сенти, за подручје реке Тисе - обе обале од км 63 до границе са Мађарском, канали „Бечеј - Богојево“ од км 0 до км 39, „Врбас – Бездан“ од км 0 до км 12, „Кикиндски канал“ од км 0 до км 50, „Златица“ од км 0 до км 32, „Језеро Палић“, речице Чик, Криваја, Кереш, канал „Банатска Паланка - Нови Бечеј“ од km 132 до km 147.