You are here

Лучка капетанија Смедерево

Лучка капетанија Смедерево за подручну јединицу града Крагујевца и подручну јединицу општина Велика Плана, Смедерево, Смедеревска Паланка, Аранђеловац, Баточина, Лапово, Кнић, Рача, Топола, Деспотовац, Јагодина, Параћин, Рековац, Свилајнац, Ћуприја, Александровац, Брус, Варварин, Крушевац, Трстеник и Ћићевац, са седиштем у Смедереву, за подручје реке Дунав - десна обала од km 1104.6 до km 1136 и реке Велике Мораве.