You are here

Лучка капетанија Сремска Митровица

Лучка капетанија Сремска Митровица за подручну јединицу општина Пећинци, Рума, Ириг, Сремска Митровица, Шид, Шабац, Владимирци, Коцељева, Богатић, Крупањ, Лозница, Љубовија, Мали Зворник, Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Ужице и Чајетина, са седиштем у Сремској Митровици, за подручје реке Саве - лева обала од km 49 до km 210.8 (до границе са Републиком Хрватском) и десна обала од km 63.7 до km 178 (до границе са Босном и Херцеговином), река Дрина-десна обала од km 0 до km 224, реке Босут и Студва, Обедска бара.