RSS

You are here

Одсек за инспекцијске послове у области комуналних делатности

У Одсеку за инспекцијске послове у области комуналних делатности обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над спровођењем Закона о комуналним делатностима, Закона о становању и закона из области инспекцијског надзора и прописа донетих на основу тог закона;подношење пријава;предузимање мера утврђених законом и подзаконским прописима, као и други послови из делогура Одсека.