RSS

You are here

Изградња нове пруге, од пруге Мала Крсна - Смедерево до Нове луке Смедерево

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Назив пројекта: 

Изградња нове пруге, од пруге Мала Крсна - Смедерево до Нове луке Смедерево

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Финансијер: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Извођач: 

„STRABAG DOO“, „Војводинапут“ Панчево, „Страбаг АД“, Аустрија, „ПРО-инжењеринг ДОО“. Београд, TPA д.о.о Београд

Надзор: 

Саобраћајни институт ЦИП

Пројектант: 

Саобраћајни институт ЦИП

Значај пројекта: 

Овај пројекат обухвата изградњу прве пруге у Србији искључиво за теретни саобраћај, која ће повезати Луку Смедерево са железничким Kоридором Х. Пројекат обухвата изградњу једноколосечне електрифициране пруге, укључујући ранжирну станицу и станичну зграду. Пруга је од огромног значаја и за подизање атрактивности индустријске зоне у Смедереву, која се планира у залеђу Луке Смедерево, а чији је почетак изградње планиран у 2020. години.

Статус пројекта: 

Пројекат је завршен.

Вредност инвестиције: 

9.600.000,00 евра

Почетак пројекта: 

април 2018. године

Завршетак пројекта: 

децембар 2019. године.

Извор финансирања: 

Пројекат се финансирао из буџета Републике Србије

Опис пројекта: 

Пројекат је обухватао изградњу нове железничке станице у Смедереву, ранжирне станице, изградњу једноколосечне електрифициране пруге за теретни саобраћај у дужини од 7,7 km и објекте дуж пруге.