RSS

You are here

Изградња железничке станице Београд центар – Прокоп (фаза 1 и међуфаза)

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Назив пројекта: 

Изградња железничке станице Београд центар – Прокоп (фаза 1 и међуфаза)

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Надзор: 

Стручна Комисија „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Пројектант: 

Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП

Значај пројекта: 

Изградњом железничке станице Београд Центар, главни град и Србија ће добити модерну железничку станицу, која ће много ефикасније моћи да прихвати већи број возова на домаћим и међународним линијама, а кроз Прокоп ће моћи да саобраћају локални, регионални и међународни путнички возови. Реализација радова у Прокопу, односно измештање комплетног путничког саобраћаја из Савског амфитеатра у станицу Београд Центар у Прокопу, једна је од неопходних активности ради реализације пројекта „Београд на води“.

Статус пројекта: 

Пројекат је завршен.

Вредност инвестиције: 

25.800.000,00 евра

Почетак пројекта: 

3. децембра 2014. године започети су радови на Фази 1, док су радови на међуфази почели априла 2018. године

Завршетак пројекта: 

Фаза 1 је завршена 26. јануара 2016, а међуфаза децембра 2018. године.

Извор финансирања: 

Уговор о гаранцији између Републике Србије и Кувајтског фонда за арапски економски развој (Пројекат железничка станица Београд Центар - Фаза 1), закључен 10. децембра 2012. године, укупне вредности 25,8 милиона евра

Опис пројекта: 

Овим пројектом обухваћени су радови на реконструкцији саобраћајних, грађевинских и електротехничких инфраструктурних капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици. Поред тога, извршени су и радови који су неопходни за заокруживање функционалне целине железничке станице Београд Центар у Прокопу, који укључују изградњу станичне зграде, саобраћајног и путничког прилаза са ауто-пута и ободних градских саобраћајница, као и пратеће инфраструктуре. Део средстава која су преостала након завршетка Фазе 1 преусмерен је на даљу реализацију пројекта, односно на Међуфазу изградње железничке станице која је обухватала завршетак дела плоче изнад коте 105.