RSS

You are here

Пројекат модернизације пруге Београд -  Нови Сад - Суботица - граница са Мађарском (Келебија) - (Будимпешта) - деоницa пруге Београд Центар – Стара Пазова и  деоницa Нови Сад - Суботица 

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Назив пројекта: 

Пројекат модернизације пруге Београд -  Нови Сад - Суботица - граница са Мађарском (Келебија) - (Будимпешта) - деоницa пруге Београд Центар – Стара Пазова и  деоницa Нови Сад - Суботица

 

Инвеститор: 

Инфраструктура железнице Србије а. д.

Финансијер: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Извођач: 

Конзорцијум привредних друштава „China Railway International Co.Ltd.” и „China Communications Construction Company Ltd.”

Надзор: 

Стручна Комисија „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д. и у току су активности на избору екстерног надзора за деоницу Београд Центар - Стара Пазова

Пројектант: 

Саобраћaјни институт ЦИП 

Значај пројекта: 

Пројекат је од изузетног стратешког значаја, с обзиром на то да представља део основне саобраћајне трасверзале Републике Србије  и директно повезује три од пет највећих градова у Републици Србији. Ова деоница такође чини близу половине дужине Паневропског коридора Xб и део је јединствене европске железничке мреже (TEN-T) на територији Републике Србије. Значајан је сегмент јужног крака Поморског пута свиле 21. века који железничком везом спаја поморско-контејнерски центар НР Кине у Пиреју и луке Далеког истока са земљама  југоисточне, централне и источне Европе. Ово је први трилатерални пројекат сарадње између Кине и ЦИЕС (1+16) у области саобраћајне инфраструктуре који је ушао у поступак реализације.

 

 

 
Статус пројекта: 

Компонента 1: Пројекат модернизације пруге Београд -  Нови Сад - Суботица - граница са Мађарском (Келебија) - (Будимпешта) - деоницa пруге Београд Центар – Стара Пазова

  • Проценат физичке реализације на дан 7. 2. 2020. године: 17,19%
  • Проценат финансијске реализације на дан 7. 2. 2020. године: 35,06%

У току су радови на доњем и горњем строју на деоници од Београд Центра до Старе Пазове на левом колосеку, као и радови на изради темеља за стубове и портале контактне мреже на делу трасе од Батајнице до Старе Пазове и демонтажа контактне мреже у станици Батајница.

 

Компонента 2: Пројекат модернизације пруге Београд -  Нови Сад - Суботица - граница са Мађарском (Келебија) - (Будимпешта) - деоницa пруге Нови Сад - Суботица

Завршена је израда Просторног плана подручја посебне намене који је усвојен од стране Владе Републике Србије 1. августа 2019. године. У току је израда Идејног пројекта и очекује се да буде завршен у другом кварталу 2020. године. Пројекат експропријације је завршен, а експропријација може да почне након усвајања Идејног пројекта, а очекује се завршетак у другом кварталу 2020. године. Увођење извођача у посао је могуће у другом кварталу 2020. године, од када почиње да тече уговорени рок од 33 месеца.

Вредност инвестиције: 

Компонента 1: 350.162.540,00 долара (пројектовање и изградња)

Компонента 2: 1.162.810.000,00 долара (пројектовање и изградња) 

Почетак пројекта: 

За деоницу Београд Центар – Стара Пазова радови су почели почетком јуна 2018. године.

За деоницу Нови Сад – Суботица - државна граница почетак радова се очекује у првом кварталу 2020. године.

Завршетак пројекта: 

За деоницу Београд Центар – Стара Пазова планирани завршетак радова је јун 2021. године.

За деоницу Нови Сад – Суботица - државна граница почетак радова се очекује у првом кварталу 2020. године и тада почиње да тече уговорени рок за завршетак радова од 33 месеца.

Извор финансирања: 

Компонента 1: На основу Комерцијалног уговора за деоницу Београд Центар - Стара Пазова укупна вредност је 350.162.540,00 долара (пројектовање и изградња) и сходно Уговору о зајму за кредит са кинеском Export-Import банком, кредитна средства су 297.638.159,00 долара (85% од укупне вредности пројекта), а учешће Републике Србије је  je 52.524.381,00 долара (15%  од укупне вредности пројекта)

 

Компонента 2: На основу Комерцијалног уговора за деоницу Нови Сад - Суботица, укупна вредност је 1.162.810.000,00 долара (пројектовање и изградња)  и сходно Уговору о зајму за кредит са кинеском Export-Import банком, кредитна средства су 988.388.500,00 долара (85% од укупне вредности пројекта), а учешће Републике Србије је 174.421.500,00 долара (15%  од укупне вредности пројекта)

Опис пројекта: 

Компонента 1: Предмет пројекта мађарско-српске железнице је реконструкција и модернизација постојећег колосека једноколосечне пруге и изградња другог колосека пруге за мешовити путнички и теретни саобраћај и брзину до 200 km/h на прузи Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), а у складу са циљем модернизације целе пруге Београд - Будимпешта (Паневропски коридор Хб). Пруга има три карактеристичне деонице у Републици Србији, а једна од њих је и деоница Београд Центар - Стара Пазова (34,5 km).  

 

Компонента 2: Пруга има три карактеристичне деонице у Републици Србији, а једна од њих је и деоница Нови Сад - Суботица – државна граница (108,1 km).