Смањи
Аа
Повећај
Search
Responsive menu

You are here

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKATA VISOKE SPRATNOSTI U BLOKU 12 SA DETALjNOM RAZRADOM DELA BLOKA 12B (2. FAZA) - NA KP 1508/427, KO SAVSKI VENAC U OKVIRU PROJEKTA „BEOGRAD NA VODI”, URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENO