RSS

You are here

JN 12/2019 RADOVI – Čišćenje kasetne municije i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava sa lokacije „ Stevan Sinđelić“, opština Crveni Krst, grad Niš, na kojoj je planirana izgradnja stambenih objekata u okviru Projekta izgradnje stanova za pripadnike sl