RSS

You are here

JN 16/2020 Izvođenje radova na izgradnji Pačirskog natputnjaka na km 14+839 na auto-putu E75, leva traka, deonica: granični prelaz Kelebija - petlja Subotica Jug, Sektor 2, i Miljkutskog natputnjaka na km 3+808,41 na auto-putu E75, leva traka, deonica: gr