RSS

You are here

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VRŠENjA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA, SASTAVU KOMISIJE, SADRŽINI PREDLOGA KOMISIJE O UTVRĐIVANjU PODOBNOSTI OBJEKTA ZA UPOTREBU, OSMATRANjU TLA I OBJEKTA U TOKU GRAĐENjA I UPOTREBE I MINIMALNIM GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE

Документи: