RSS

You are here

PRETHODNA NAJAVA ZA SPROVODJENjE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA PRUZANjE USLUGE STRUCNOG NADZORA U OKVIRU PROJEKTA "ADAPTACIJA BRODSKE PREVODNICE U SASTAVU HEPS DJERDAP 1"