RSS

You are here

Zakon o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u državnoj svojini