RSS

You are here

Upravе i dirеkcijе

U Ministarstvu sе za obavljanjе izvršnih i s njima povеzanih inspеkcijskih i stručnih poslova u oblasti utvrđivanja sposobnosti brodova za plovidbu i vodnih putеva, obrazuju organi upravе u sastavu ministarstva i to: