RSS

You are here

Informacia phande e devipa bukja vaš ikalipe licence thaj legaripe Registri licencirime persone Inžinjerenga komorake Srbiaki

Kanunea kotar pharuvipe thaj džipherdipe Kanunesko kotar planiripe thaj lačardipe (“Službeni glasnik RS”, gendo 9/2020, ano podur teksti: Kanuni), savo khuvdja po zoralipe 12. februarea 2020. berš normirisalo kaj licenca vaš thanutno planeri, urbanisti, arhitekti urbanisti, inžinjeri, arhitekti, pejzažno arhitekti thaj kerdutne bukjengo, ikalela pedo fundo dendo kvalifikaciako testi, thaj pedo fundo andimo agorisipasko lil kotar ikalipe licenca registruipe ano Registari licencirime persone kerelape pedo oficielno butipe.

 

Kanunea, adžahar, normirisalo kaj administrativno-kvalifikaciake thaj tehnikake bukja phande e devipa kvalifikaciako testi, sar ini bukja vaš legaripe Registri licencirime persone thaj evidencia avrijalutne persone save kerena kvalifikaciake bukja, ministribe šaj kontraktea te dol Inžinjerenga komorake Srbiaki.

 

Ano dive 28. februari 2020.berš klidutnisalo kontrakti maškhar Ministribe vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura thaj Inžinjerengi komora Srbiaki, pedo fundo savo bukja devipe kvalifikaciako testi thaj ikalipe licence ano sektori planiripe thaj lačardipe thaj bukja registruipe ano Registri licencirime persone delape e Inžinjerenga komora Srbiaki.

 

Leipa ano dikhipe phendutno, informišina tumen kaj registraciake lila vaš devipe kvalifikaciako testi thaj ikalipe licence, rodipaske lila vaš ikalipe licence (vaš persone save kvalifikaciako testi dende prekal poanglutne validno norme), sar ini rodipaske lila vaš ikalipe pačavipasko lil kotar gendja registruime ano Registri licencirime persone, leipa kotar 28. februari 2020. berš, denape ki Inžinjerengi komora Srbiaki.

 

Kotar odova so phendilo, persone save dende kvalifikaciako testi dži khuvipe pedo zoralipe Kanunesko, a save dži 27. Februari 2020. berš nane dende rodipasko lil vaš ikalipe licenca ko Ministribe vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, dena ki Inžinjrengi komora Srbiaki, thaj olenge licenca ka ovol ikaldi ano rami e šartjenca vaš ikalipe licence (dovada kotar adekvatno kvalifikaciako džandipe, dovada kotar kvalifikaciake rezultatja thaj av. dovade) save sine validno dži khuvipe po zoralipe Kanunesko, a ano rami e dženea 51. nakhavipaske džendunipe Kanunesko.

 

Adžahar, procedure vaš ikalipe licence save lelile ando Ministribe vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura dži dive klidutnipe kontraktesko, ka oven agorisime ikalipa licence kotar rig Ministribasko.

 

Vaš sa pučhipa phande e devipa rodipasko lil vaš ikalipe licence, devipe kvalifikaciako testi sar ini iklaipe pačavipasko lil kotar gendja registririme ano Registri licencirime persone šaj te roden Profesionalno servisi Inžinjerengi komora ano akala gendja telefoneske: 011/655-7414, 011/655-7416 thaj 011/655-7429.

 

Sa informacie kotar rodipaske lila dende ano Ministribe vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura dži 27. februari 2020. berš, šaj te len pedo akava gendo telefonesko:011/3616-304.