RSS

You are here

Mihajlovićka bičaldja lil  republikake daviutneske thaj direktoreske ani policia sebepi mediake phenipe kotar binijamalipe ano „Infrastruktura železnice Srbije“

Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović bičaldja avdive, 1 aprilea 2020. berš, sebepi informacie ano medije kotar kosem binijamalipe ano „Infrastrukturi železnice Srbije“ lil republikake davijutnake Zagorka Dolovac thaj direktoreske ani policia Vladimir Rebić savenda rodela sig te dikhlaren akala medijake phenipe.

 

„Adikharava kaj but semno kaj Republikako publikako davijutnipe thaj MAB RS – Direkcia policiako ano so po harno šajutno roki lela sa manglutne bukja sar kompletno te rodolpe čačaipe akale phenibaske ano medije thaj odova adžahar kaj ka ulavelpe kompetentno sektori policiako savo urgentno ka kerol pedo odova.

 

 Ano jekh vakhti adikharava kaj te sine akala phenipe sikhavenape sar bičačikanipe manglape te lenpe kanunipaske napja opipe medije save plasirime informacie  vaš save dikhlardile sar bičačikane“, phenla, maškhar aver, telopresidentka Mihajlović.